روش نمونه برداری از گیاه

نظر به اینکه در پاره ای از موارد نمونه برداری از خاک و تعیین میزان مواد غذائی آن به تنهائی نمی تواند مقدار مواد غذائی جذب شده و مورد استفاده قرار گرفته در گیاه را نشان دهد، برای پی بردن به نتیجه حاصلخیزی خاک در رشد و نمو گیاه، بهترین و دقیقترین راه ، آن است که قسمتی از اندامهای گیاه بویژه برگ و دمبرگ آن مورد تجزیه قرار گیرد تا روشن شود چه مقدار از مواد غذائی توسط گیاه از خاک جذب شده است. لذا نحوه صحیح تهیه نمونه برگ با توجه به سن ـ زمان ـ قسمت مورد نظر و … بویژه در مورد محصولات گلخانه ای و درختان میوه می تواند راهنمای ارزنده ای در جهت رفع کمبودها و ازدیاد محصول محسوب شود                                                                                                  

نحوه نمونه برداری ازبرگ محصولات گلخانه ای

معمولا در محصولات گلخانه ای آنالیز برگ میبایست بر روی برگهای کامل گیاه (برگهای مربوط به یک سوم میانی ساقه) انجام گردد و برگهای جوان و تازه تشکیل شده در انتهای فوقانی گیاه و یا برگهای پیر و مسن پایین گیاه جهت این منظور مناسب نیست ضمن اینکه در تمام محصولات گلخانه ای زمان تشکیل گل و شروع میوه دهی بهترین زمان جهت آنالیز برگ میباشد .

نکته مهم اینکه نمونه برداری از گیاهان موجود در گلخانه میبایست بطور کاملا تصادفی و از نقاط مختلف گلخانه  انجام گردد . این نمونه می بایست متشکل از حدود پنجاه برگ نمونه برداری شده از حدود پنجاه بوته از نقاط مختلف گلخانه باشد بطوریکه نمونه ارسالی به آزمایشگاه نماینده واقعی همه جای گلخانه باشد . نمونه باید پس از برداشت داخل پاکت کاغذی یا روزنامه گذاشته شود و هرچه سریعتر به آزمایشگاه ارسال گردد. 

محل و زمان نمونه برداری از برگ محصولات مختلف گلخانه ای:

–  خیار گلخانه ای :  زمان تشکیل میوه –  پنجمین برگهای کامل از انتهای بوته به نحوی که برگها کمی بزرگتر از کف دست باشد .

–  گوجه فرنگی گلخانه ای :  زمان میوه دهی  —  برگهای روبروی میوه 

–  بادمجان گلخانه ای :  زمان قبل از گلدهی —  برگهای روبروی میوه 

–  توت فرنگی :  زمان گلدهی —  برگهای کامل و جوان بوته 

–  گل رز :  زمان شروع گلدهی — برگهای مربوط به یک سوم میانی طول ساقه گلده

–  گلایول :  زمان قبل از برداشت — برگهای کامل جوان 

–  داوودی :  زمان شروع جوانه گل —  چهارمین برگ از انتهای بوته  

–  میخک :  زمان شروع گلدهی —  برگهای کامل و جوان بوته 

محل  و زمان نمونه برداری از برگ محصولات زراعی

–  سیب زمینی :  زمان رسیدن ارتفاع بوته ها به سی سانتیمتری —  برگهای کامل رشد یافته و جوان 

–  ذرت :  زمان رسیدن ارتفاع بوته به حدود سی سانتیمتری —  تمام اندام هوائی  

–  پیاز  :  زمان پنج ماهگی بوته ها —  برگهای انتهائی و جوان 

–  چغندر قند :  زمان دو ماه پس از کاشت —  برگهای کامل و جوان 

محصولات باغی – درختان میوه

بطـور کلی برای نمـونه برداری از برگ درختان میوه در یک مساحت حداکثر ۲ هکتاری ۲۵ درخت  مسئله دار را انتخاب نمائید و از هر درخت ۴ برگ همراه دمبرگ از دورتادور درخت و از ارتفاع کمر تا شانه (از هرشاخه جوان فقط یک برگ) انتخاب نمائید و ۱۰۰ برگ تهیه شده  را درون یک پاکت کاغذی قرار داده و پس از ذکر مشخصات کامل (نظیر نام باغدار ـ محل باغ ـ نوع درخت ـ سن درخت ـ آرایش باغ ـ نحوه آبیاری و … ) ، نمونه را هرچه سریعتر  به آزمایشگاه ارسال نمائید.

درهنگام نمونه برداری از برگ رعایت نکات زیر الزامی است

۱ ـ از باغاتی که درختان آن به سن کافی برای محصول دهی رسیده باشند یا جائیکه به وجود یک مسئله تغذیه ای گمان می رود ، نمونه برداری انجام شود.

۲ ـ زمان نمونه برداری در اکثر درختان ۱۲ ـ ۸ هفته پس از شکوفائی کامل یا حدود یکماه قبل از برداشت اعلام شده است .

۳ ـ نمونه برداری از برگهائی که عاری از بیماریها و آفات هستند و صدمه ندیده اند ، ‌انجام شود.