فروت ست چیست؟

فروت ست چیست؟

افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی و سر درختی از نظر اقتصادی دارای اهمیت است، در اوائل بهار و اواخر زمستان که دمای خاک پایین است و برگ ها ظاهر نشده ­اند و جریان شیره­ گیاهی بسیار کند است، تغذیه جوانه­ ها بسیار اهمیت دارد، زیرا جذب عناصر غذایی بطور مناسبی انجام...
نکات طلایی در  مصرف کودها

نکات طلایی در مصرف کودها

برای افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی محلول پاشی عناصر اوره ، روی و بر،هرکدام با غلظت پنج در هزار پس از برداشت محصول و در بهار پیش از باز شدن غنچه ها توصیه میگردد. در محلول پاشی درختان میوه در فصل خواب،می بایست حداکثر تا 20 روز قبل از تورم جوانه ها متوقف شود. در غیر...
روش نمونه برداری از گیاه

روش نمونه برداری از گیاه

نظر به اینکه در پاره ای از موارد نمونه برداری از خاک و تعیین میزان مواد غذائی آن به تنهائی نمی تواند مقدار مواد غذائی جذب شده و مورد استفاده قرار گرفته در گیاه را نشان دهد، برای پی بردن به نتیجه حاصلخیزی خاک در رشد و نمو گیاه، بهترین و دقیقترین راه ، آن است که قسمتی...
روش های نمونه برداری خاک

روش های نمونه برداری خاک

يك نمونه كامل بايستی نشانگر كل مزرعه يا باغ باشد . لذا نمونه برداری بايستی به درستی و طبق اصول انجام شود تا دقت آزمايش بالا برود . نمونه برداری بر اساس نوع پراكنش ريشه و نوع گياه تغيير می كند­. برای گياهان زراعی ( يونجه ، گندم ، جو ،ذرت ) عمق 30-0 سانتيمتری كافی...
اعداد روی کودهای NPK بیانگر چه چیزی هستند؟

اعداد روی کودهای NPK بیانگر چه چیزی هستند؟

اگر از کودهای NPK استفاده کرده باشید مطمئناً اعدادی که بیانگر ترکیبات این کودها هستند را نیز شنیده اید. برای مثال کود 20-20-20 و یا 30-5-15 و 36-12-12 این اعداد به همان ترتیبی که بیان می شوند نشان دهنده درصد عناصر NPK هستند. برای مثال کود NPK­  30-5-15 بدین صورت...
اسید فولویک و اهمیت آن در کشاورزی

اسید فولویک و اهمیت آن در کشاورزی

بقایای گیاهی و جانوری در اعماق خاک که طی قرنها و در اثر فعالیت میکرو ارگانیسمها, تبدیل به مواد و لایه­هایی مثل نفت , ذغال سنگ و مواد هیومیکی میشوند. مواد هیومیکی قابل استفاده در کشاورزی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: اسیدهیومیک ،  اسید فولویک۳، هیومین اسید...