کودهای ماکرو

کودهای ماکرو

کودهایی هستند که عناصر غذایی پرمصرف اولیه شامل ازت، فسفر و پتاسیم و عناصر پرمصرف ثانویه مانند کلسیم، منیزیم و گوگرد در آن وجود دارد. که این عناصر با نسبتهای مختلف و متناسب با زمانبندی باروری و رشد گیاه مورد استفاده قرار می گیرند.

تماس با فیدار خاک

جهت اخذ نمایندگی و یا دریافت اطلاعات بیشتر درخواست خود را برای ما ارسال فرمایید. درکمتر از 24 ساعت کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.