کودهای کامل

کودهای کامل

یکی از پرمصرف ترین کودهای شیمیایی هستند که برای تامین عناصر اصلی مورد نیاز رشد گیاه در هر شرایطی می توان از آن استفاده کرد. کودهای کامل حاوی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند که گیاهان در کل دوره رشد و نمو خود، به آنها نیاز دارد. کود کامل با تامین عناصر فوق به رشد همه گیاهان کمک می کند و از پرمصرف ترین کودهای دنیاست.

تماس با فیدار خاک

جهت اخذ نمایندگی و یا دریافت اطلاعات بیشتر درخواست خود را برای ما ارسال فرمایید. درکمتر از 24 ساعت کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.