اگروگیت

برند اگروگیت در دو پارت تولید و بسته بندی می شود. پارت اول متریال وارداتی بوده و در داخل توسط شرکت فیدارخاک پاسارگاد بسته بندی و توزیع می شود و پارت دوم آن از شرکت کامپیتنس اردن به صورت مستقیم وارد کشور می شود.

شرکت صنایع شیمیایی کامپیتنس در صنعت کودهای شیمیایی و تولید بذر نباتی تخصص دارد و در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت کود و بازاریابی بذر گیاهی و کودهای شیمیایی در داخل و خارج از کشور فعالیت دارد.

قبل از مصرف دش 46%

20 روز بعد از مصرف دش 46%

دش 46%

دش 46% ، اوره کند رهش شده با آنزیم حاوی مهار کننده آنزیم هیدرولیز کننده اوره به نام NBPT است که باعث کند شدن روند آزادسازی نیتروژن در خاک می شود. در نتیجه از هدر رفت نیتروژن جلوگیری میکند و اثر گذاری کود را یه حداکثر می رساند.

دکتو لیف فلاور اند فروت

دکتو لیف فلاور اند فروت تمام نیاز گیاه به مواد غذایی را در طول دوره رشد از زمان گلدهی تا برداشت میوه تامین میکند. این محصول باعث تشکیل میوه با کیفیت و شیرین تر شدن میوه ها می گردد.

دکتولیف آمینو وجتیتیو اس سی

دکتولیف آمینو وجتیتیو اس سی کود سوسپانسیون حاوی کلیه عناصر میکرو و ماکرو و غنی شده با تن ظیم کننده های رشد گیاهی همراه با هورمون اکسین و سیتوکینین است که باعث افزایش چشمگیر رشد رویشی و توسعه شاخ و برگ گیاه می گردد.

تماس با فیدار خاک

جهت اخذ نمایندگی و یا دریافت اطلاعات بیشتر درخواست خود را برای ما ارسال فرمایید. درکمتر از 24 ساعت کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.