آهن مایع Fe-L

آهن مایع اسپانیایی (Fe-l)

که برای تشکیل کلروفیل ضروری است و نقش مهمی در فرآیندهای فتوسنتز، تنفس سلولی و سنتز پروتئین در گیاه ایفا می کند. همچنین به پیشگیری و درمان کلروز آهن کمک کرده و تحرک عناصر را در خاک تضمین می کند.

مشخصات فنی محصول

آنالیز مقدار واحد
آهن محلول در آب 6 % w/w

نحوه مصرف

محصول آب آبیاری محلول پاشی
سبزیجات 4 الی 6 لیر در هکتار 200 الی 400 سی سی در لیتر
مرکبات، درختان میوه و تاکستان 5 الی 15 لیتر در هکتار 400 الی 600 سی سی در لیتر

ویژگی ها:

آهن مایع Fe-L
حجم: 1 لیتر
نوع بسته بندی: قوطی
حلالیت : محلول
شرکت تولید کننده: کمپانی نوتریفر اکول
کشور تولید کننده: اسپانیا
تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید
هشدار: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.