اوره فسفات اگروگیت (UP)

اوره فسفات اگروگیت (UP 17-44-0)

اوره فسفات اگروگیت حاوی 17 درصد نیتروژن و 44 درصد فسفر است. این محصول کاملا اسیدی و مناسب برای خاک های آهکی و قلیایی است، کریستالی و کاملا محلول در آب است، PH را کاهش می دهد و بی کربنات را خنثی می کند، باعث جلوگیری از انسداد سیستم های آبیاری به دلیل خاصیت اسیدی آن می شود و همچنین باعث افزایش دسترسی به عناصر غذایی در محلول خاک به ویژه عناصر نیتروژن، فسفر و عناصر ریز مغذی و بهبود جذب در آنها می شود.

نکته بسیار مهم: اوره فسفات را نمی توان با ترکیبات حاوی کلسیم مخلوط کرد.

مشخصات فنی محصول

آنالیز مقدار واحد
نیتروژن کل 17 % w/w
فسفر کل P205 44 % w/w
پتاسیم کل 0 % w/w

نحوه مصرف

مصرف خاکی مصرف محلول پاشی
15 الی 20 کیلوگرم در هکتار 1 الی 3 کیلوگرم برای 1000 لیتر آب

ویژگی ها:

اوره فسفات اگروگیت
وزن: 10 کیلوگرم
نوع بسته بندی: کیسه متالایز
حلالیت : محلول
شرکت تولید کننده: کمپانی کامپیتنس
کشور تولید کننده: اردن
تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید
هشدار: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.