اگروگیت نیترات پتاسیم

اگروگیت نیترات پتاسیم حاوی ترکیب موثری از پتاسیم و نیتروژن برای گیاه است. نیترات پتاسیم موجب افزایش تقسیم سلولی، طویل شدن سلول ها، تحریک رشد ریشه و تاج گیاه، افزایش کیفیت محصول، دوام میوه پس از برداشت و … می گردد.

جهت افزایش ماندگاری گل های شاخه بریده، جلوگیری از ریزش گل ها و نازک بودن ساقه ها نیز از نیترات پتاسیم استفاده می شود.

نحوه مصرف

مصرف خاکی محلولپاشی
10 الی 12 کیلوگرم در هکتار 2 الی 4 کیلوگرم در هکتار

مشخصات فنی

آنالیز مقدار واحد
نیتروژن کل (N) 13 % w/w
نبتروژن نیتراتی (NO3) 13 % w/w
پتاسیم محلول (K2O) 44 % w/w
کلر(CL) 0.09 % w/w
PH در محلول 10 درصد 4

ویژگی ها:

نیترات پتاسیم اگروگیت
وزن: 10 کیلو گرم
نوع بسته بندی: کیسه
حلالیت: محلول
شرکت تولید کننده: فیدارخاک پاسارگاد
کشور تولید کننده: چین
تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید
هشدار: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.