سولفات پتاسیم اگروگیت (SOP)

سولفات پتاسیم

این محصول منبع خوبی از پتاسیم و گوگرد است و موجب دسترسی فسفر برای رشد و ثبات سیستم ریشه حیاتی می شود. این محصول فاقد سدیم، کلر و سایر عناصر مضر است، موجب تحریک گلدهی و ایجاد مقاومت در برابر بیماری های قارچی می شود، کمترین شاخص شوری نسبت به سایر کودها را دارد، کمترین خطر سوختگی برای برگ را دارد و همچنین قابلیت اختلاط با انواع کودها را دارد

مشخصات فنی محصول

آنالیز مقدار واحد
نیتروژن کل N 0 %(W/W)
فسفر کل P205 0 %(W/W)
پتاسیم کل K20 50 %(W/W)
گوگرد S 18 %(W/W)

نحوه مصرف

مصرف خاکی محلول پاشی
15 الی 20 کیلوگرم برای 1 هکتار 1 الی 3 کیلوگرم برای 1000 لیتر اب

ویژگی ها:

سولفات پتاسیم اگروگیت (SOP 0-0-50+18S)
وزن: 10 کیلوگرم
نوع بسته بندی: کیسه
حلالیت: محلول
شرکت تولید کننده: کمپانی کامپیتنس
کشور تولید کننده: اردن
تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید
هشدار: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.