مونو پتاسیم فسفات اگروگیت (MAP)

مونو پتاسیم فسفات (MAP 0-52-34)

این محصول منبع خوبی از فسفر و پتاسیم است. این ترکیب برای دوره رشد اولیه مورد استفاده است که موجب دسترسی به فسفر برای رشد و ثبات حیات ریشه است. همچنین این محصول موجب تحریک گلدهی و ایجاد مقاومت در برابر بیماری های قارچی را دارد، کمترین شاخص شوری نسبت به سایر کودها را ایجاد می کند و کمترین خطر سوختگی برای برگ را دارد.

مشخصات فنی محصول

آنالیز مقدار واحد
نیتروژن کل N 0 %(W/W)
فسفر کل 52 %(W/W)
پتاسیم کل 34 %(W/W)

نحوه مصرف

مصرفی خاکی مصرف محلول پاشی
15 الی 20 کیلوگرم در هکتار  1 الی 3 کیلوگرم برای 1000 لیتر آب

ویژگی ها:

مونوپتاسیم فسفات -MAP 0-52-34
وزن: 10 کیلوگرم
نوع بسته بندی: کیسه متالایز
حلالیت: محلول
شرکت تولید کننده: کمپانی کامپتنس
کشور تولید کننده: اردن
تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید
هشدار: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.