جلبک پودری آلگافورس

آلگافورس اسپانیایی

جلبک دریایی پودری دارای منشاء طبیعی از عصاره جلبک Ascophyllum Nodosum SP با محتوای اکسین بالا، سیتوکینین ها و اجزای تنظیم کننده رشد آلی، که در شرایط استرس زا یا بسیار سخت جوی به تقویت گیاه کمک می کند.همچنین این جلبک پودری در مراحلی مانند گلدهی، رشد زایشی و درشت شدن میوه کاربرد فراوان دارد.

مشخصات فنی محصول

آنالیز مقدار واحد
عصاره جلبک دریایی 100 % w/w
Manittol 3.5 % w/w
آلجنیک اسید 13 % w/w
پتاسیم اکسید محلول در آب 15 % w/w
ریزمغذی های محلول در آب 1 % w/w

نحوه مصرف

هیدروپونیک آب آبیاری محلول پاشی
150 الی 350 گرم در هکتار 0.5 الی 1 کیلوگرم در هکتار 100 الی 150 گرم در 1 لیتر آب

ویژگی ها:

Algaforce wsp جلبک دریایی پودری
حجم: 1 کیلوگرم
نوع بسته بندی: کیسه متالایز
حلالیت : محلول
شرکت تولید کننده: کمپانی نوتریفر اکول
کشور تولید کننده: اسپانیا
تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید
هشدار: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.