اسیدآمینه پودری Amix80 wsp

اسیدآمینه پودری اسپانیایی

amix80، اسید آمینه پودری80 درصد با منشاء گیاهی، و با قابلیت حلالیت بالا در آب و حاوی 17 نوع اسید آمینه آزاد می باشد. همچنین باعث جذب سریع عناصر، در شرایط استرس زا بوده، و به بهبود روند رشد رویشی گیاه کمک می کند.

مشخصات فنی محصول

آنالیز مقدار واحد
نیتزوژن کل 13 % w/w
نیتروژن طبیعی 13 % w/w
آمینو اسید کل 80 % w/w

نحوه مصرف

محصول محلول پاشی هیدروپونیک آب آبیاری
سبزیجات و گیاهان زینتی

60 الی100 گرم در لیتر

25 الی 50 گرم در هکتار

3 الی 4 کیلوگرم در هکتار با فاصله 2 الی 4 روز تکرار

مرکبات،درختان میوه، تاکستان

-

-

2 الی 4 کیلوگرم در هکتار

ویژگی ها:

Amix80 wsp اسیدآمینه پودری
حجم: 1 کیلوگرم
نوع بسته بندی: کیسه متالایز
حلالیت : محلول
شرکت تولید کننده: کمپانی نوتریفر اکول
کشور تولید کننده: اسپانیا
تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید
هشدار: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.