کلات میکس Chelamix

کلات میکس اسپانیایی

CHELAMIX کلات میکس 5 عنصره به صورت پودری و کاملا محلول در آب، با محتوای بالای ریز عناصر، عمدتا آهن (Fe)، که کلات شده توسط دو عامل EDTA و EDDHA که اثر هم افزایی بر جذب آهن دارند و در نتیجه موجب جذب سریع عناصر در گیاه گردیده و از کمبودهای عناصر ریز مغذی جلوگیری می نماید.

مشخصات فنی محصول

آنالیز مقدار واحد
آهن محلول در آب Fe 7 % w/w
آهن کلاته شده Fe-EDDHA 0.5 % w/w
آهن کلاته شده Fe-EDTA 6.5 % w/w
بور محلول در آب B 0.5
منگنز کلاته شده Mn-EDTA 0.5 % w/w
مولیبدن محلول در آب Mo 0.2 % w/w
زینک کلاته شده محلول در آب 0.5 % w/w

نحوه مصرف

محلول پاشی برگی آب آبیاری
1 الی 3 کیلوگرم در لیتر

2 الی 5 کیلوگرم در هکتار

ویژگی ها:

Chelamix کلات میکس
حجم: 1 کیلوگرم
نوع بسته بندی: کیسه متالایز
حلالیت : محلول
شرکت تولید کننده: کمپانی نوتریفر اکول
کشور تولید کننده: اسپانیا
تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید
هشدار: دور از دسترس اطفال نگه داری شود.